Garanti

Garanti

Hos Nettkurven får du garanti på alle produkter du kjøper. Dersom det oppstår en feil med ditt produkt, får du hjelp ved å kontakte vår kundeservice. 

Garantiperioden er på 2 år.

Problemer som dekkes av garantien er produksjonsfeil, tekniske feil og tydelig mangler på produktet. 

Opplever du problemer med ditt produkt anbefaler vi å ta kontakt med kundeservice og informere om problemet.

Produktet blir erstattet med et nytt produkt om den ikke kan repareres. 

Før reklamasjon/du sender produktet i retur

Før du sender produktet i retur eller inn på service er det noen ting som er verdt å vite.

Fysiske skader dekkes ikke av garantien

Fysiske skader dekkes ikke av garantien.
En fysisk skade er en synlig skade på produktet.

Vannskade dekkes ikke av garantien

Elektriske komponenter tåler ikke vann og dersom et produkt kommer i kontakt med vann, kan dette medføre vannskade. Produkter som ikke er vanntette dekkes ikke av garantien.  

Garantien dekker heller ikke
  • Lynnedslag

  • Overspenning 

  • Feil bruk

  • Uforsvarlig bruk

  • Feil bruk av utstyr/tilbehør

  • Demontering av et produkt